Lisää lisätietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

1.10.2018 klo 00:00

Jos työnantaja muuttaa yksipuolisesti työvuoroluetteloasi tai haluaa velvoittaa sinua jatkamaan työvuoroasi, pyydä työnantajaa täyttämään ohessa oleva, tulostettava lomake.

https://www.jhl.fi/download/41707/

 

Lomakkeen täyttämisellä pyydät työnantajaa antamaan määräyksensä kirjallisesti, jolloin määräyksen antaminen tapahtuu todistettavasti. Tärkeää on, että lomakkeeseen saadaan työnantajan tarkasti yksilöity perustelu työvuoroluettelon muuttamiseen. Jos olet saanut työnantajan määräyksen perusteluineen sähköpostilla, tekstiviestillä tms., sinulla ei ole tarvetta pyytää työnantajaa täyttämään lomaketta.

Lomakkeet voit toimittaa omalle luottamusmiehellesi tai oman alueen aluetoimistoosi säilytettäväksi mahdollista tulevaa tarvetta varten.